تاریخ امروز:۱۴۰۱-۰۴-۰۶

ارتباط با انجمن داروسازان استان کرمان

آدرس : کرمان – خیابان شهید بهشتی کوچه شماره ۸ مجتمع تجاری اطلس ایرانیان طبقه چهارم واحد ۴۲

شماره تماس : ۳۲۴۳۷۹۳۷-۰۳۴

ایمیل انجمن داروسازان استان کرمان : info@kermandaroosaz.com